Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Cục QLTT thành phố Hà Nội là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban chỉ đạo.

QLTT Hà Nội: Tạm giữ hàng trăm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và có dấu hiệu xâm phạm quyền Sở hữu công nghiệp.

Độ Quản lý thị trường số 14 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7 – Phòng PC03 Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra và tạm giữ hàng trăm sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn...

QLTT Hà Nội: Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

QLTT Hà Nội: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra kiểm soát thị trường năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Cục QLTT thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra kiểm soát thị trường năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

QLTT Hà Nội: Tạm giữ khoảng 5 tấn mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng 7 – Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an kiểm tra và tạm giữ khoảng 5 tấn mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, chưa xuất trình được...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

  • 090.718.6688