Hà Nội: Tạm giữ 91 bình kim loại loại 4kg chứa khí N2O và 51 vỏ bình không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc

Ngày 10/9/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đội Quản lý thị trường số 11)...

Hà Nội: Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Ngày 4/7/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quyết...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục quản lý thị trường thành phố Hà nội Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hà Nội: Tạm giữ 1.350 kg sản phẩm động vật (nầm lợn) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc

Ngày 11/6/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đội quản lý thị trường số 11)...

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2018

  • Tổng Kiểm tra: 164.355 vụ
  • Phát hiện, xử lý: 103.146 vụ
  • Nộp ngân sách: hơn 282 tỷ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

 • 0913 388 582