QLTT Hà Nội: Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm khẩu trang có dấu hiệu làm giả

Ngày 13/2/2020, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội tạm giữ hàng nghìn sản phẩm khẩu trang có dấu hiệu làm giả

QLTT Hà Nội: Tạm giữ 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra và tạm giữ 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

QLTT Hà Nội: Tạm giữ 100.000 chiếc khẩu trang nhãn hiệu Face Mask chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội qua kiểm tra đã tạm giữ 100.000 chiếc khẩu trang nhãn hiệu Face Mask chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ.

QLTT Hà Nội: Tăng cường cường công tác phối hợp, đảm bảo ATTP, kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, mặt hàng khẩu trang y tế.

Cục QLTT thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, mặt hàng khẩu trang y tế.

QLTT Hà Nội: Triển khai công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra

Cục QLTT thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội QLTT trên địa bàn triển khai công tác phối hợp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

  • 0913 388 582