Hoạt động

QLTT Hà Nội: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID -19.

Cục QLTT thành phố Hà Nội triển khai các nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID -19.