Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Hà Nội: Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm khẩu trang có dấu hiệu làm giả

Ngày 13/2/2020, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội tạm giữ hàng nghìn sản phẩm khẩu trang có dấu hiệu làm giả