Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Hà Nội: Tăng cường cường công tác phối hợp, đảm bảo ATTP, kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, mặt hàng khẩu trang y tế.

Cục QLTT thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả hàng hóa, mặt hàng khẩu trang y tế.