Kiểm tra, kiểm soát

Hà Nội: Tạm giữ hàng trăm chiếc điện thoại không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Ngày 24/10/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đội Quản lý thị trường số 1) qua kiểm tra đã tạm giữ hàng trăm chiếc điện thoại không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.