Kiểm tra, kiểm soát

Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm là nguyên liệu trà sữa để xác minh nguồn gốc, xuất xứ.

Hàng nghìn sản phẩm là nguyên liệu chế biến trà sữa vừa bị Đội QLTT số 17, Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Tổ 368 (Tổng cục QLTT) tạm giữ để xác minh nguồn gốc, xuất xứ chiều 24/6.