Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp quản lý giá và thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 25/5/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội ban hành công văn số 440/QLTTHN-NVTH chỉ đạo Đội trưởng các Đội QLTT về việc Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND, ngày 24/5/2021 và tăng cường phối hợp công tác quản lý giá và thông tin giá cả thị trường trên địa bàn Thành phố.