Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Hà Nội: Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLL thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất tại 04 điểm kinh doanh trên địa bàn Thành phố, tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu