Tin tức - sự kiện

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi

Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi