Tin tức - sự kiện

QLTT Hà Nội: Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.