Tin tức - sự kiện

Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia thực hiện khảo sát trên địa bàn Hà Nội và làm việc với các đơn vị trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố.

Ngày 31/3, Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia thực hiện khảo sát trên địa bàn huyện Phú Xuyên, Hà Nội và làm việc với các đơn vị trong Ban Chỉ đạo 389 thành phố.