Tin tức - sự kiện

QLTT Hà Nội: Tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, người lao động năm 2022.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, người lao động năm 2022.