Tin tức - sự kiện

QLTT Hà Nội: Tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm đồ chơi mô hình "súng" bằng nhựa do nước ngoài sản xuất.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh tại Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội phát hiện tại cơ sở có 1.272 sản phẩm đồ chơi mô hình "súng" bằng nhựa và 824 đồ chơi mô hình ô tô cần cẩu bằng nhựa do nước ngoài sản xuất, chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ của lô hàng trên.