Hoạt động

QLTT Hà Nội: Tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 – 03/7/2020).

Cục QLTT thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống của lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 – 03/7/2020).