Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung cơ bản về công tác Đảng quý III năm 2019 trong đó có các nội dung về Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Sáng ngày 05/9/2019, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung cơ bản về công tác Đảng quý III năm 2019 trong đó có các nội dung về Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Sáng ngày 05/9/2019, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung cơ bản về công tác Đảng quý III năm 2019 trong đó có các nội dung về Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.


Dự và chỉ đạo có đồng chí Chu Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hơn 150 đảng viên của 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cùng tham dự Hội nghị.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Học, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã quán triệt các nội dung cơ bản: Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Đề cương Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII...;  Nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
Qua buổi sáng triển khai, học tập các đảng viên của 10 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung mà báo cáo viên đã truyền đạt để về triển khai thực hiện có hiệu quả tại đơn vị. Trong thời gian tới, Đảng bộ Cục tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ tuyên truyền, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ Cục đã đề ra cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.