Hà Nội: Tạm giữ 228 bình chứa khí N2O không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 22/9/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đội Quản lý thị trường số 4) tiến hành kiểm tra đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh khí N2O tại địa chỉ xã Đào Thục, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Ngày 22/9/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đội Quản lý thị trường số 4) tiến hành kiểm tra đã tiến hành kiểm tra cửa hàng kinh doanh khí N2O tại địa chỉ xã Đào Thục, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội do ông Phạm Văn Tú, địa chỉ thường trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội làm chủ.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện 1.024kg khí N2O được đóng trong 228 bình chứa khí không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.