Hà Nội: Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Ngày 3/10/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

             Ngày 3/10/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

           Tới dự Hội nghị có đồng chí Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng phòng, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường.

           Hội nghị đã đánh giá các kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 9 tháng đầu năm 2019. Tại Hội nghị đồng chí Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã có những chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm.