QLTT Hà Nội: Phát hiện số lượng lớn các sản phẩm đồ chơi bằng nhựa có hình dạng mô hình "súng" có dấu hiệu không đáp ứng đủ các quy định về hóa đơn chứng từ.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại khu công viên thể thao cây xanh Hà Đông, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội phát hiện khoảng 506 sản phẩm đồ chơi bằng nhựa có hình dạng mô hình "súng" có dấu hiệu không đáp ứng đủ các quy định về hóa đơn chứng từ.

Ngày 25/4/2022, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục QLTT thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại khu vực công viên thể thao cây xanh Hà Đông, Phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội.

Tại đây đoàn kiểm tra phát hiện có nhiều thùng catong chứa các sản phẩm là đồ chơi bằng nhựa có hình dạng mô hình súng. Qua kiểm tra, kiểm đếm ban đầu tại đây có khoảng 506 sản phẩm đồ chơi bằng nhựa có hình dạng mô hình súng, có dấu hiệu không đáp ứng đủ các quy định về hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Hiên vụ việc đang được Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục kiểm tra, kiểm đếm để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.