QLTT Hà Nội: Tạm giữ hơn 1.000 sản phẩm đồ chơi mô hình "súng" bằng nhựa do nước ngoài sản xuất.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh tại Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội phát hiện tại cơ sở có 1.272 sản phẩm đồ chơi mô hình "súng" bằng nhựa và 824 đồ chơi mô hình ô tô cần cẩu bằng nhựa do nước ngoài sản xuất, chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ của lô hàng trên.

Để đảm bảo tết thiếu nhi 01/6 cho trẻ em được khỏe mạnh, an toàn, vui vẻ, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt đối với mặt hàng đồ chơi cho trẻ em.

Ngày 10/5/2022, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh tại Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở có 1.272 sản phẩm đồ chơi mô hình "súng" bằng nhựa và 824 đồ chơi mô hình ô tô cần cẩu bằng nhựa do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số hàng hóa trên.

Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Qua vụ việc trên lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã bước đầu ngăn chặn việc đưa các loại đồ chơi ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của trẻ em ra thị trường tiêu thụ.