QLTT Hà Nội: Tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trước thông tin điều chỉnh giá xăng dầu.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tiếp tục chủ động phối hợp với Công an và lực lượng chức năng khác tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của toàn bộ các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường và của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

Trong ngày 10/5/2022, trước thông tin sẽ có điều chỉnh giá xăng dầu, ngay từ đầu giờ chiều cùng ngày, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường huy động lực lượng chủ động phối hợp với Công an và lực lượng chức năng tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của toàn bộ các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, các hành vi cố ý găm hàng chờ tăng giá, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

(Một số hình ảnh hoạt động giám sát)

Qua kiểm tra, kiểm soát lực lượng phối hợp cũng thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các cửa hàng xăng, dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, yêu cầu đảm bảo thời gian hoạt động và nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hình ảnh hoạt động giám sát trên địa bàn: