QLTT Hà Nội: Tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 10/6/2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐU ngày 01/4/2021 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Ngày 10/6/2021 tại trụ sở Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đảng ủy Cục) tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

(Đ/c Phan Thanh Học - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội)

Đến tham dự hội nghị về phía Thành ủy Hà Nội có đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên Giáo Thành ủy Hà Nội (Báo cáo viên tại hội nghị), về phía đầu cầu của Đảng ủy Cục có đồng chí Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, cùng toàn thể đảng viên của 4 Chi bộ các Phòng chuyên môn của Cục. Tại 10 điểm cầu của 10 Chi bộ trực thuộc là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên, cùng toàn thể đảng viên của 10 Chi bộ Đội QLTT (Đảng ủy Cục hiện nay có 245 đảng viên).

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Từ đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

(Điểm cầu trụ sở Văn phòng Cục QLTT thành phố Hà Nội)

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết đại hội. Trong đó, xác định rõ các mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù họp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của Cấp ủy, đơn vị.

(Điểm cầu Chi bộ Đội QLTT số 1)

(Điểm cầu Chi bộ Đội QLTT số 17)

Thông qua việc học tập các Chi, Đảng bộ cũng nêu cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư Cấp ủy, người đứng đầu trong tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội và chỉ đạo xây dựng, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động của Cấp ủy, xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội. Phát huy tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu, thảo luận và tổ chức thực hiện chưong trình, kế hoạch hành động.

Việc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII và 10 Chương trình công tác của Thành ủy phải kết hợp với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị khác, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19, phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, an toàn.

Hội nghị được diễn ra trong một ngày, bằng hình thức họp trực tuyến và đảm bảo thực hiện đầy đủ ”5K” về công tác phòng chống dịch Covid - 19.