Hoạt động BCĐ 389/TP Hà Nội

Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội kiểm tra, xử lý nhiều vụ hàng lậu, gian lận thương mại trong tháng 3

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội trong tháng 3, các lực lượng chức năng thành phố đã thanh tra, kiểm tra và xử lý 507 vụ, trong đó, hàng cấm, hàng lậu 94 vụ, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ 18 vụ, gian lận thương mại 395 vụ. Khởi tố 8 vụ đối với 14 đối tượng; thu nộp ngân sách Nhà nước 319,613 tỷ đồng.