Hoạt động

QLTT Hà Nội: Tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Ngày 10/6/2021, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.