Hoạt động

Hà Nội: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công thương - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 07/11/2019, tại trụ sở Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Chánh Thanh tra Bộ Công thương và Lãnh đạo Cục QLTT thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công thương - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.