Hoạt động

QLTT Hà Nội: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra kiểm soát thị trường năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Cục QLTT thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra kiểm soát thị trường năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021