Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ

Ngày 18/3/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi Lễ công bố Quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Ngày 18/3/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi Lễ công bố Quyết định thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã công bố 10 quyết định thành lập 10 chi bộ với 162 đảng viên và chỉ định các chức danh trong 10 Chi ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục, gồm có: 4 Chi bộ các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Cục (Chi bộ: Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, phòng Thanh tra pháp chế, phòng Kiểm tra – phối hợp liên ngành, phòng Tổ chức – Hành chính), 6 Chi bộ các Đội quản lý thị trường các quận, huyện (Chi bộ Đội quản lý thị trường số 1, 10, 14, 17, 20, 23).

Cùng với đó, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã công bố quyết định thành lập và kiện toàn 02 tổ chức đoàn thể là Công đoàn và Đoàn thanh niên Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

  Dự hội nghị và trao quyết định thành lập cho các chi bộ, đồng chí Chu Xuân Kiên Bí thư Đảng uỷ, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Chi ủy các Chi bộ mới được thành lập cần bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố, Chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019 - 2020 và căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để xây dựng ngay chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2019-2020 của chi bộ mình, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn trong công tác quản lý thị trường, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.