Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội - Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội tổ chức họp triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2022

Thành phần gồm: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội - Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội cùng với Văn phòng UBND Thành phố, PC03, PC05 Công an thành phố Hà Nội, Cục hải quan Thành phố, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) - Sở Y tế Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội đã họp triển khai kế hoạch số 10/KH-CQTT ngày 04/5/2022 của Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Ngày 9/5/2022, tại trụ sở Văn phòng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội - Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp triển khai số 10/KH-CQTT ngày 04/5/2022 của Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2022.

(Đ/c Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội, Phó trưởng BCĐ 389 Thành phố)

(Đ/c Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội)

(Đ/c Nguyễn Trọng Bình - Trưởng phòng PH-KTLN, Cục QLTT Hà Nội)

Với các thành phần tham gia triển khai số 10/KH-CQTT ngày 04/5/2022 của Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội gồm: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội - Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố, PC03, PC05 - Công an thành phố Hà Nội, Cục hải quan Thành phố, Chi cục ATVSTP - Sở Y tế Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội.

Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2022 được xây dựng, triển khai với các mục đich, yêu cầu sau:

* Về mục đích triển khai kế hoạch:

- Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng của Ban chỉ đạo 389 Thành phố trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, việc kinh doanh, sản xuât và chế biến hàng hóa thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ...
- Tăng cường công tác thông tin truyền thông; đề cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các vụ việc vi phạm mang tính thời sự trên các phưorng tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, việc kinh doanh, sản xuất và chế biến hàng hóa thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ....

* Về yêu cầu trong triển khai kế hoạch:

- Trong quá trình kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, việc kinh doanh, sản xuất và chế biến hàng hóa thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ... trên địa bàn Thành phố.
- Việc kiểm tra được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nội dung kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra, không làm cản trở hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đồng thời đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

Để việc triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố năm 2022 được thực hiện đảm bảo đúng với mục đích, yêu cầu nêu trên, Cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội (Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) đã ban hành quyết định số 157/QĐ-CQTT ngày 05/5/2022 về việc thành lập Tiểu ban chỉ đạo kiểm tra và xử lý, hai đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và tiểu ban phục vụ nhằm  triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo yêu cầu và đạt kết quả cao.