Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội ký hợp tác với Viettel Post Hà Nội trong kiểm tra, xử lý hàng hóa vi phạm qua đường bưu chính

Sáng ngày 16/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội tiến hành ký thỏa thuận hợp tác với Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội (Viettel Post Hà Nội) trong kiểm tra và xử lý đối với hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật gửi qua đường bưu chính.

Nội dung thỏa thuận, nguyên tắc phối hợp giữa hai Bên là tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi Bên. Đảm bảo trách nhiệm, quyền lợi của các Bên trên nền tảng mục tiêu đấu tranh phòng chống hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vận chuyển qua đường bưu chính; hàng hóa vi phạm về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động bưu chính.

Theo đồng chí Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT TP Hà Nội, đây là sự khởi đầu, dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phối hợp, hợp tác của hai bên, giúp nhiệm vụ của mỗi bên được thực thi hiệu quả hơn, đóng góp vào sự phát triển của thương mại nói chung và thương mại điện tử nói riêng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong mua sắm hàng hóa.

Đồng chí Vũ Ngọc Quảng - Giám đốc Chi nhánh Bưu chính Viettel Hà Nội cho rằng thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giúp Viettel post Hà Nội có kênh trao đổi, cung cấp thông tin hỗ trợ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hàng hoá vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại khác trong hoạt động bưu chính.

Qua thực hiện thỏa thuận hợp tác này sẽ giúp hai bên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mỗi bên, đóng góp chung vào công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội.