Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày 2/7/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Ngày 2/7/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tới dự Hội Nghị có đồng chí Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Cục Quản lý thị trường; đồng chí Chu Xuân Kiên – Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Công San – Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công San – Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày báo cáo kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý tổng số: 3.017 vụ, tổng số tiền xử lý: 34,194 tỷ đồng (trong đó phạt hành chính: 16,770 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm: 17,424 tỷ đồng), chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan cảnh sát điều tra: 11 vụ.

Đồng chí Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã có những ý kiến phát biểu đánh giá cao các kết quả của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã đạt được trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 6 tháng đầu năm 2019 và có những chỉ đạo định hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.