Hà Nội: Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công thương - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Ngày 07/11/2019, tại trụ sở Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Chánh Thanh tra Bộ Công thương và Lãnh đạo Cục QLTT thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công thương - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

         Ngày 07/11/2019, tại trụ sở Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Việt Long - Chánh Thanh tra Bộ Công thương, đồng chí Chu Xuân Kiên - Cục trưởng và các đồng chí Lãnh đạo Cục QLTT thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Công thương - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

         Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường và những kinh nghiệm trong hoạt động nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường của Bộ Công thương hai nước.

         Đồng chí Phoutthavan Năn Thạ Vông - Chánh thanh tra Bộ Công thương Lào đã gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Thanh tra Bộ Công thương và Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã dành thời gian tiếp đoàn và có những trao đổi hiệu quả trong hoạt động nghiệp vụ thanh tra và kiểm tra, kiểm soát thị trường.

       Kết thúc buổi, các đồng chí Lãnh đạo hai bên đã cùng chụp ảnh lưu niệm.

(Đồng chí Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hà Nội và đồng chí Phoutthavan Năn Thạ Vông - Chánh thanh tra Bộ Công thương Lào cùng chụp ảnh lưu niệm)