Hà Nội tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác tiếp công dân.

Để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, sáng ngày 15/3/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác tiếp công dân cho cán bộ, công chức thực thi công vụ.

Báo cáo viên tại hội nghị tập huấn là đồng chí Đinh Văn Minh – Viện trưởng Viện chiến lược và khoa học thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ.

Tại hội nghị đồng chí Đinh Văn Minh đã phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức trong Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội về Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Luật tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội và các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện.

Qua đợt tập huấn, toàn thể cán bộ, công chức thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã nắm vững thêm các quy định của pháp luật và nâng cao nghiệp vụ cơ bản cũng như các trình tự, thủ tục trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác tiếp công dân.