QLTT Hà Nội: Đoàn thanh niên Cục QLTT thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

Đoàn thanh niên Cục QLTT thành phố Hà Nội thực hiện phần việc thanh niên "vệ sinh kho lưu trữ hồ sơ của Cục QLTT thành phố Hà Nội" hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021)

Trong đợt cao điểm Tháng Thanh niên năm 2021, ngày 19/3/2021, Đoàn thanh niên Cục QLTT thành phố Hà Nội tổ chức hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).

Đoàn thanh niên Cục QLTT thành phố Hà Nội đã huy động 100% đoàn viên thanh niên tiến hành tổng vệ sinh kho lưu trữ hồ sơ của Cục QLTT thành phố Hà Nội. 

Qua hoạt động đã giúp đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, tham gia các hoạt động thiết thực gắn liền với hoạt động chuyên môn của đơn vị, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

Tiếp tục các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2021, ngày 26/3/2021 Đoàn thanh niên Cục QLTT thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị mít tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).