QLTT Hà Nội: Đồng chí Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhận Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng chí Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 13/3/2023, tại Hội trường tầng 4 Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, đồng chí Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã vinh dự được Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho đồng chí Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Việc trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc thể hiện sự ghi nhận của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội về những thành tích, đóng góp của đồng chí Chu Xuân Kiên trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Trong suốt quá trình công tác, đặc biệt trong thời gian đảm nhiệm vị trí cao nhất của lực lượng QLTT Thành phố liên tục từ năm 2014 đến nay, đồng chí Chu Xuân Kiên cùng với Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục QLTT Hà Nội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của Cục QLTT Thành phố triển khai thực hiện tốt các phong trào bảo đảm ANTT, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan; làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tuyên truyền phổ biến pháp luật; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, nội bộ; đấu tranh phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp giữa 02 đơn vị.

Với năng lực chỉ đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm rất cao của cá nhân đ/c Chu Xuân Kiên cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo Cục QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Cục QLTT Hà Nội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có công tác chủ trì, phát động và duy trì phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan Cục QLTT Hà Nội với sự hỗ trợ của Phòng An ninh kinh tế - Công an Thành phố.