QLTT Hà Nội: Tạm giữ hơn 2.000 lít xăng và dầu DIEZEL chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra và tạm giữ 1.170 lít xăng, 1.950 lít dầu DIEZEL chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Ngày 05/5/2022, Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn kiểm tra hộ kinh doanh tại địa chỉ: thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Tại thời điếm kiếm tra, hộ kinh doanh trên đang hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu.

Chủ cơ sở làm việc với đoàn kiểm tra và xuất trình: 01 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 01H8002031, đăng ký lần đầu ngày 15/11/2006, đăng ký thay đối lần đầu ngày 10/6/2010 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sóc Sơn.

Kiếm tra thực tế xăng, dầu đang bày bán tại hộ kinh doanh gồm có:

- Xăng: số lượng có 1.170 lít được chứa đựng trong 06 thùng phuy có dung tích 200 lít/phuy. 

- Dâu DIEZEL: số lượng có 1.950 lít được chứa đựng trong 10 thùng phuy có dung tích 200 lít/phuy. 

Toàn bộ xăng, dầu trên chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên. Đội Quản lý thị trường số 10 đã tạm giữ toàn bộ số lượng xăng dầu trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.