QLTT Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát; phối hợp tuyên truyền, phổ biến tác hại cùa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát; phối hợp tuyên truyền, phổ biến tác hại cùa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Cục Quản lý thị trường Hà Nội chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha); xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có hành vi kinh doanh, chào bán  thuốc lá điếu nhập lậu; thuốc lá thế hệ mới nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được lưu hành tại Việt Nam, đặc biệt đối với các cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức  kinh doanh trên trang thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng di động.

Tính đến ngày 15/5/2023, Lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện, kiểm tra xử lý: 16 vụ việc liên quan đến mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu, phạt hành chính gần 200 triệu đồng, tịch thu, tiêu hủy số hàng hóa có giá trị trên 36 triệu đồng; 66 vụ việc liên quan mặt hàng thuốc lá điện tử, shisha, phạt hành chính trên 800 triệu đồng, tịch thu, tiêu hủy số hàng hóa có giá trị gần 5 tỷ đồng; 56 vụ liên quan mặt hàng bóng cười N2O, phạt hành chính: trên 1,5 tỷ đồng, tịch thu, tiêu hủy số hàng hóa có giá trị gần 400 triệu đồng.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản sổ 1413/UBND-KGVX ngày 15/5/2023 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soat, xử lý các hành vi buôn lậu thuôc lá điếu, kinh doanh thuốc lá giả; phổi hợp tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn thanh phô Hà Nội. Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã yêu cầu Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường:

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định; thuốc lá điện tử thuốc lá nung nóng, shisha nhập lậu; chủ động phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; Đội trưởng, công chức Quản lý thị trường chịu trách nhiệm trước Cục trưởng nếu thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng kinh doanh, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha diễn ra trong thời gian dài, phức tạp; các cơ quan truyền thông, báo chí, người tiêu dùng thông tin, phản ánh mà không kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phối họp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách.