QLTT Hà Nội: Tổ chức hội nghị tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường cho toàn thể cán bộ, công chức của lực lượng.

Cục QLTT thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường cho toàn thể cán bộ, công chức của lực lượng.

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-QLTTHN ngày 26/11/2020 của Cục QLTT thành phố Hà Nội, nhằm nâng cao, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ công chức Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 01/12/2020, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường cho toàn thể cán bộ, công chức của Cục.

Tham dự hội nghị có ông Chu Xuân Kiên – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hà Nội, Tiến sĩ Kiều Dương – Phó vụ trưởng phụ trách Vụ chính sách pháp chế - Tổng cục QLTT thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Minh Hùng, Trịnh Quang Đức – Phó Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hà Nội và toàn thể 460 công chức của Cục QLTT thành phố Hà Nội.

(Ông Nguyễn Minh Hùng – Phó cục trưởng Cục QLTT thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị)

Trong thời gian một ngày, các cán bộ, công chức của Cục QLTT thành phố Hà Nội đã được Tiến sĩ Kiều Dương – Phó vụ trưởng phụ trách Vụ chính sách pháp chế - Tổng cục QLTT thành phố Hà Nội hướng dẫn những điểm mới, nổi bật của Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí; Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ công thương quy định một số nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường.