Hoạt động

Hà Nội: Đoàn công tác của Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Ngày 08/10/2019, Hà Nội: Đoàn công tác của Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố Hà Nội và Đảng uỷ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tham dự sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 23 (huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức)