Hoạt động

QLTT Hà Nội: Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tiếp theo.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tiếp theo.