Hoạt động

QLTT Hà Nội: Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023.