Hoạt động

QLTT Hà Nội: Tổ chức Đại hội Công đoàn Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Công đoàn Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Công đoàn Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2023.