Hoạt động

BCĐ389/QG Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Ngày 04/8/2022, BCĐ389/QG Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.