Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Hà Nội: Phát hiện cơ sở kinh doanh kính áp tròng Trung Quốc dưới mác hàng “Korea”.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh tại ô 129, lô 3 khu tái định cư mở rộng Xuân Phương, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội; phát hiện cơ sở đang "phù phép" các sản phẩm kính áp tròng có nguồn gốc, nhãn mác Trung Quốc thành hàng "Made in Korea".