Hoạt động

QLTT Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ vải, nông sản tỉnh Bắc Giang và Hải Dương

Cập nhật ngày 7/6/2021, Cục QLTT thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kết nối, hỗ trợ tiêu thụ vải, nông sản tỉnh Bắc Giang và Hải Dương.