QLTT Hà Nội: Phát hiện 25000 kg đùi Gà tây hun khói do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng hoá trên chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ

Đội QLTT số 17 - Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 6 PC 05 Công An TP Hà Nội kiểm tra kho lanh phát hiện 25000 kg đùi Gà tây hun khói do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng hoá trên chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ

Đoàn liên ngành ATVSTP trước và sau tết do ông Chu Xuân Kiên - Cục trưởng Cục QLTT thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn giao cho Đội QLTT số 17 phối hợp với Đội 6 PC 05 Công An TP Hà Nội kiểm tra kho lanh An Việt , khu CN Quang Minh, Me Linh, Hà Nội phát hiện 25000 kg đùi Gà tây hun khói do nước ngoài sản xuất, tại thời điểm kiểm tra toàn bộ số hàng hoá trên chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ, (trong đó 12000kg hàng đã hết hạn sử dụng ngày 9/3/2019 chủ hàng đã in lại hạn sử dụng đến 1/3/2020) trị gía số hàng ước tính ban đầu khoảng 5 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ để xử lý theo quy đinh của phám luật