Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố

Ngày 15/03/2019, nhân “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam” Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quận Long Biên đã tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ tại Trung tâm thương mại Aeon Long Biên

Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo 389 Trung ương, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tăng cường thực hiện công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Ngày 15/03/2019, nhân “Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam” Đội Quản lý thị trường số 16 phối hợp với Phòng Kinh tế quận Long Biên và các thành viên Ban chỉ đạo 389 quận Long Biên đã tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ tại Trung tâm thương mại Aeon Long Biên.

Về dự Hội nghị, đại diện Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã truyền đạt, phổ biến những nội dung quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh như:

- Đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận vệ sinh ATTP;

- Hàng hóa lưu thông trên thị trưởng phải đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và hóa đơn chứng từ có liên quan;

- Thực hiện quy định về ghi nhãn hàng hóa và niêm yết giá bán hàng hóa;

- Hàng hóa vi phạm về Sở hữu trí tuệ;

- Quy định của pháp luật về quyền và lợi ích của người tiêu dùng theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Hội nghị, Đội Quản lý thị trường số 16 đã tổ chức ký cam kết với 117 cơ sở kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động kinh doanh tại Trung tâm thương mại Aeon, cam kết kinh doanh dịch vụ đúng quy định của pháp luật.