QLTT Hà Nội: Tổ chức Đại hội Cựu chiến binh Cục QLTT TP Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội Cựu chiến binh Cục QLTT TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

- Trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 47 ngày Giải phóng miềm Nam thống nhất Đất nước, hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tại Thủ đô Hà Nội.

Sáng ngày 26/4/2022, tại hội trường Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Đại hội Cựu chiến binh Cục QLTT TP Hà Nội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội về phía Hội cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố có đồng chí Phạm Ngọc Luân - Chủ tịch Hội cựu chiến binh Khối; Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội có đồng chí Chu Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; ngoài ra còn có các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Bí thư chi bộ, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường và sự có mặt của 27 Hội viên Hội cựu chiến binh của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

- Hội Cựu chiến binh Cục QLTT Hà Nội là tổ chức hội cơ sở, trực thuộc Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố Hà Nội, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Cục QLTT Hà Nội.

- Trong nhiệm kỳ 2017-2022 vừa qua, Hội CCB Cục QLTT Hà Nội đã đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Hội cũng được quan tâm và có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

- Hiện nay Hội Cựu chiến binh lâm thời Cục QLTT Hà Nội có 07 chi hội với tổng số hội viên hiện nay đang sinh hoạt tại các chi hội là 27 hội viên.

- Hoạt động Hội CCB nhận được sự quan tâm của Hội CCB khối các cơ quan TP Hà Nội với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Cục và lãnh đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

- Cán bộ, Hội viên thực hiện tốt quy chế dân chủ của cơ quan, đơn vị, cải cách hành chính, thực hiện tốt Luật cán bộ công chức, thực hành tiết kiệm, không tham ô, lãng phí. Đặc biệt là cải tiến lề lối làm việc, tác phong công tác, từ đó nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng, đơn vị trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc nhiệm vụ được giao; luôn ủng hộ nhiệt tình mạnh mẽ các hoạt động của Hội.

- BCH Hội thường xuyên giáo dục hội viên về chính trị, tư tưởng đạo đức tích cực tham gia đầy đủ việc học tập và thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; 100% hội viên thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức, lối sống và hành động cách mạng của “Bộ đội cụ Hồ”.

- BCH Hội CCB đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm.

- BCH Hội thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ với Hội CCB Khối và Đảng ủy Cục QLTT Hà Nội; Thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển Hội viên, tổ chức thăm hỏi Hội viên khi ốm đau, gia đình có việc hiếu; Tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm chiến trường xưa nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của quân đội, củng cố niềm tin và nhận thức cho hội viên trong tình hình mới.

- Hội viên tham gia đầy đủ các hoạt động xây dựng quỹ hội và đóng góp các quỹ khác. 100% Hội viên đóng góp quỹ thực hiện đề án “Giảm nghèo và xoá nhà dột nát”.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027

- Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2022-2027

- Nhiệm vụ cụ thể:

1. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Với vị trí, trách nhiệm được giao, từng cán bộ, hội viên Hội CCB Cục phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ” với tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, vượt mọi khó khăn, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

2. Tham gia xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị: Hội CCB và từng cán bộ, hội viên tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và đóng góp quan trọng vào việc củng cố sự đoàn kết nhất trí cao trong tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể của cơ quan đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh.

3. Tích cực thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Tham gia các cuộc vận động, đóng góp các quỹ nhân đạo do các cấp Trung ương, Thành phố và Hội CCB phát động; Tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội viên; tổ chức các hoạt động thăm viếng, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm chiến trường xưa.

4. Tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị; Các chương trình phát triển kinh tế -xã hội, an ninh, quốc phòng; Xây dựng cơ quan văn hóa; Tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

5. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tham gia giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống cơ quan, đơn vị.

- Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Cục QLTT Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, đồng chí Nguyễn Tiến Tú và đồng chí Dương Quốc Hưng. Đại hội cũng đã bầu Đại biểu đi dự Đại hội Hội cựu chiến binh khối các cơ quan thành phố Hà Nội.