Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Hà Nội: Tiếp tục triển khai Kế hoạch của Tổng Cục Quản lý thị trường về thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Cục QLTT thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Tổng Cục Quản lý thị trường về thực hiện Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, nông sản tại thị trường trong nước.