Kiểm tra, kiểm soát

Hà Nội: Tạm giữ 1.350 kg sản phẩm động vật (nầm lợn) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc

Ngày 11/6/2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội (Đội quản lý thị trường số 11) đã phối hợp với Công An Quận Tây Hồ tiến hành kiểm tra 02 điểm tập kết hàng hóa trên địa bàn quận Tây Hồ