Kiểm tra, kiểm soát

QLTT Hà Nội: Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Nghiệp vụ - Tổng Cục QLTT tiến hành kiểm tra 07 cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng giả trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Ngày 21/5/2020, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Nghiệp vụ - Tổng Cục QLTT tiến hành kiểm tra 07 cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng giả trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tạm giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.