Hoạt động

Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tham dự Hội thảo về tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả tại Quảng Ninh.

Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tham gia “Hội thảo phân biệt hàng thật – hàng giả của các nhãn hiệu thành viên REACT và chiến dịch phối hợp từ biên giới tới thủ đô” do Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Tổ chức Cooperativeve Verniging SNB – React U.A (REACT) tổ chức tại Quảng Ninh.